Szkoła Podstawowa w Lubaszowej dzisiaj

Szkoła podstawowa w Lubaszowej jest bardzo mała i skromnie wyposażona ale posiada niepowtarzalną atmosferę. Tworzą ją uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W roku szkolnym 2003/2004 uczęszcza do niej 93 uczniów i 16 dzieci z oddziału przedszkolnego. Kadrę pedagogiczną tworzy 13 nauczycieli w tym czworo na część etatu. Pięcioro posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, siedmioro nauczyciela mianowanego. Wszyscy tworzą zgrane, pełne inwencji twórczej grono pedagogiczne. Trudne warunki lokalowe nie są przeszkodą dla organizowania wielu szkolnych konkursów: ortograficznego, recytatorskiego, matematycznego czy ekologicznego.

Chętnie bierzemy udział w konkursach oraz zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy, a nawet sami organizujemy Gminny Konkurs Ortograficzny, z którego jesteśmy bardzo dumni. W szkole działają organizacje: Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody, działa także zespół wokalny, kółko teatralne oraz świetlica profilaktyczna.

Współpracujemy także z: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubaszowej, Klasztorem O. Redemptorystów, Ludowym Zespołem Sportowym „Biała”, samorządem wiejskim i gminnym. W pracach szkoły bardzo aktywnie bierze udział rada rodziców. Rodzice pomagają w organizowaniu imprez szkolnych i drobnych remontach oraz w uchwalaniu prawa szkolnego.

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie