Historia Szkoły Podstawowej w Lubaszowej

Budowę budynku szkolnego rozpoczęto w 1913 roku na parceli przekazanej przez Panią Jantoń. W chwili wybuchu I wojny światowej wybudowane były ściany bez stropu i dachu. W czasie wojny żołnierze rozebrali część murów na budowę palenisk w bunkrach. Po zakończeniu wojny przystąpiono do dalszej budowy. Kamień na fundamenty pozyskiwano za skały należącej do p.Zbyluta. Cegłę zakupiono w cegielni polowej w Jodłówce Tuchowskiej. Drzewo zebrano bezpłatnie od właścicieli lasów. Organizatorem budowy był Pan Ogiela Józef.

Wykonawcą mistrz budowlany p. Mróz z Burzyna. Budynek typowego planu dla szkoły pierwszego stopnia o jednym nauczycielu posiadał dużą salę z korytarzem. Drugą część stanowiło mieszkanie nauczyciela. Budowa przeprowadzona była czynem społecznym i przy pomocy funduszy z towarzystwa popierania budowy publicznych powszechnych. Budynek wykończono na tyle, aby można było rozpocząć naukę już w 1921 roku. Pismem z dnia 5 grudnia 1921 roku Rada Szkolna Powiatowa mianuje nauczycielem p. Jana Mazura. Datę tę można uznać za początek działalności szkoły. Nie był to początek normalnej nauki, ale początek jej organizacji. Pierwszym nauczycielem religii był ks.Władysław Kapłański z parafii Św. Jakuba w Tuchowie.

W pierwszym roku szkolnym według wykazu przesłanego 2 czerwca 1922 roku do Rady Szkolnej Powiatowej uczyło się w szkole 36 chłopców i 32 dziewcząt. Dnia 1 lutego 1924 roku Rada Szkolna Powiatowa przydzieliła drugą nauczycielkę w osobie Pani Sworzeń, która pracowała tu przez 2 lata. Później na jej miejsce przyszła p. Maria Stec pracująca tu do 1932 roku. O okresie międzywojennym szkoła liczyła 7 klas łączonych w oddziałach I, II, III. Z dniem 30 września 1937 roku odszedł z tutejszej szkoły p. Jan Mazur do Czchowa a na jego miejsce przeszedł Eugeniusz Pyciński, który pracował sam od maja 1945 roku w czasie okupacji mieszkał u państwa Ciechów. W jednym pokoju szkolnym była zlewnia mleka dostarczanego obowiązkowo przez rolników w ramach kontyngentu. Od września 1945 roku, do 31 sierpnia 1949 roku pracowały w tutejszej szkle dwie panie: Józefa Jaworska – Klimek i Maria Szewczyk.

Na skutej reorganizacji szkolnictwa obniżono stopień organizacji szkoły do 5 klas. Klasę VI i VII młodzież kończyła w Tuchowie , Jodłówce , Burzynie lub Siedliskach. Od pierwszego września 1949 roku szkołę przejęło małżeństwo Roman i Adela Czechowie. Roman Czech był inicjatorem budowy przestanku PKP w Lubaszowej. Jego staraniem powstał przystanek, a później peron i budynek poczekalni. Pan Czech zmarł nagle 11 stycznia 1957 roku. Jego żona Adela przeszła najpierw na dłuższe zwolnienie lekarskie, a później na rentę. Stanowisko kierownika szkoły objął przeniesiony z Jodłówki Tuchowskiej p. Edward Mikos z dniem 1 lutego 1957 roku. Na rok szkolny 1957/58 zatrzymał uczniów klasy V do pełnego ukończenia szkoły w miejscu. Tym sposobem szkoła stała się pełną siedmioklasową o 4 nauczycielach. Wynajęto zastępcze klasy u p.Zofii Brzegowskiej w odległości 100 m od szkoły. Łącznie szkoła posiadała 4 pomieszczenia do nauki. Na jednego nauczyciela przypadało 39 godzin tygodniowo. Każda klasa uczyła się oddzielnie. W latach 1957/61 wykonano kapitalny remont mieszkania służbowego, studnię , doprowadzono do szkoły energię elektryczną i przy okazji do 17 gospodarstw we wsi od strony Siedlisk. W tych latach władze polityczne wywierały nacisk na usunięcie religii ze szkół. Wreszcie specjalnym rozporządzeniem usunięto ze szkół religię i krzyże. W celu usunięcia krzyży , które najdłużej wisiały w Jodłówce Tuchowskiej i Lubaszowej użyto oddziału milicji w liczbie około 40 osób. Wydarzenia te miały miejsce w 1958 roku.

W latach 1959/60 prowadzono przy szkole kursy dla dorosłych zakresie uzupełnienia szkoły podstawowej.

23 października 1960 roku powstał przy szkole Komitet Rozbudowy Szkoły, który miał czynić starania o rozbudowę istniejącej, względnie budowę nowej szkoły. Niestety takiej zgody nie uzyskano, a komitet przekształcił się w Społeczny Komitet Budowy Domu Nauczyciela. Budowę rozpoczęto w 24 października 1964 roku, a oddano do użytku 19 listopada 1967 roku. Piętro wykorzystano na mieszkania zaś parter i dawne mieszkania oddano do dyspozycji szkoły. Budowa prowadzona była w czynie społecznym przy pomocy dotacji. W 1968 roku wprowadzono klasę VIII. W czerwcu 1968 przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń szkolnych. Z dawnego budynku pozostały tytko dwie ściany i konstrukcja dachu. Wykonano zamianę stropu z drewnianego na żelbetonowy, wymieniono stolarkę ,podłogi i piece oraz pokrycie dachu i odbudowano werandę, ogrodzono siatka całą parcelę.

W styczniu 1970 roku dyrektor szkoły zorganizował przy tutejszej szkole Ognisko Muzyczne. Nauczycielem muzyki był p. Andrzej Strychała z Tarnowa. Chlubną tradycję kontynuuje obecnie p. mgr Bogumiła Chrzanowska. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania i doprowadzono. wodę bieżąca do nowego budynku. Z dniem l września 1986 roku dyrektor Edward Mikos odszedł na emeryturę, kierownictwo szkoły przejęta p. Bogumiła Chrzanowska, która pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 1991 roku. W tym czasie zakupiono szereg drogich pomocy naukowych, pomalowano dach na Domu Nauczyciela, wykonano remont dachu na budynku szkolnym. Po niej kierownictwo szkołą objęła p. Barbara Dusza i funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. Dziś uczy się w szkole około 100 uczniów. Dzieci maja do dyspozycji kadrę nauczycieli złożoną z 12 osób. W szkole uczy się języka niemieckiego, aktywnie działa kółko matematyczne oraz Spółdzielnia Uczniowska ALF pod kierownictwem p. Urszuli Gacek. Prowadzony jest również chórek szkolny uświetniający licznie uroczystości w szkole i poza nią. W ostatnim okresie dokonano licznych remontów na terenie szkoły między innymi ułożono nowe posadzki, pokryto nawierzchnią asfaltową boisko szkolne.
W szkole panuje miła, rodzinna atmosfera, często organizowane są spotkania w gronie bliskich np. Dzień Babci , Dzień Matki, majówki.

autor: mgr Edward Mikos

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie