Rozbudowa sieci kanalizacyjnej miasta i gminy Tuchów

W dniu 27 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację kontraktu IV – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchów” oraz V – „Budowę kanalizacji sanitarnej gminie Tuchów”.
Wykonawcą kontraktów, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, została firma – Przedsiębiorstwo Usługowe „EKOMEKS” ze Szczawnika.

mapa_Tuchow_kanalizacjaKontrakt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchów” realizowany będzie do IV kwartału 2012 r. i obejmie zakresem m.in. ulice: Ryglicką, Jana III Sobieskiego, Okólną, Leśną, Wróblewskiego, Szafera, Sobieskiego, Brzozówki, Podwale, os. Centrum, Przedmieście Dolne i Górne.
Poglądowy zakres prowadzenia inwestycji przedstawia mapa

mapa_gmina_kanalizacjaKontrakt „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuchów” realizowany będzie do IV kwartału 2011 r. i obejmie zakresem miejscowości Dąbrówka Tuchowska, Dąbrówka Tuchowska – Łężna, Siedliska, Lubaszową oraz miejscowość Burzyn.
Poglądowy zakres prowadzenia inwestycji przedstawia mapa

Kontrakty na budowę kanalizacji w miejscowości i gminie Tuchów realizowane są w zakresie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” jest dofinansowanego z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań można uzyskać w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w dziale JRP – siedziba tymczasowa: 33-172 Siedliska 1, tel. 14 650 62 04.


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie