Misje Święte w parafii św. Gerarda

gerardSerdecznie zapraszamy na Misje Święte, które odbywają się w naszej parafii. Są to dni, w których Bóg objawia swoją nieskończoną i nieodwołalną miłość względem każdego z nas.

Niedziela, 05.10
„Tak Bóg umitował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16)
Godz. 7.30 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.
Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.
Godz. 16.30 Msza św. z kazaniem misyjnym (po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet)
Kaplica Matki Bożej
Godz. 9.00 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

Poniedziałek, 06.10
„Kto Mnie miłuje nie trwa w śmierci” (J 3,14)
Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 15.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci
Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
(Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn)

Wtorek, 07.10
„Jeśliby ktoś zgrzeszył mamy Obrońcę u Ojca” (J 2,1)
Dzień pojednania Parafian między sobą
Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 15.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci
Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
(Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży)

Środa, 08.10
„Czuwajcie, nie wiecie, w którym dniu Pan przyjdzie” (Mt 24,42)
Dzień opowiedzenia się za Jezusem
Dzień spowiedzi św. misyjnej (7.30-9.00: 14.30-18.00)

Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 15.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci
Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
(Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży)

Czwartek, 09.10
„Do końca ich umiłował” (J 13,1)
Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 17.00 CENTRALNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Msza św. z Komunią św. wynagradzającą

Piątek,10.10
„Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9)
Uroczystość Rodziny Katolickiej
Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich
Godz. 10.00 Msza św. z kazaniem dla chorych, cierpiących.
(Po Mszy św. odwiedziny chorych w domach rodzinnych)
Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

Sobota, 11.10
„Oto Matka twoja” (J 19,27)
Uroczystość Maryjna
Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym, oddanie Parafii MB
Godz. 10.00 Msza św. z kazaniem dla maluchów, przedszkolaków
Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym, oddanie Parafii MB

Niedziela, 12.10
„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” (Łk 24,48)
Odpust św. Gerarda
Godz. 7.30 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 11.00 Msza św. na zakończenie Misji św.; błogosławieństwo z odpustem zupełnym
Kaplica Matki Bożej
Godz. 9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie