Inwestycje w Lubaszowej

Od kilku lat jesteśmy świadkami zmian w naszej miejscowości – trwają liczne inwestycje związane z infrastrukturą: oświatową, kanalizacyjną, wodociągową oraz mieszkaniową i drogową. Obserwujemy te zmiany na co dzień, jednak nie każdy z nas pamięta jak wcześniej wyglądała nasza miejscowość.

Przebudowa, rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
W latach 2006-2010 trwała rozbudowa i modernizacja budynku szkoły podstawowej. Do istniejącego budynku dobudowana została sala gimnastyczna. Wszystkie instalacje wewnętrzne zostały wymienione i unowocześnione (wod-kan, gaz i elektryczna). Zmienił się również system komunikacyjny budynku oraz wymieniona została stolarka okienna. Całość prac zwieńczono nowym dachem. W 2011 r. gmina Tuchów w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi Lubaszowej” zagospodarowała otoczenie wokół szkoły: wyburzono „stary” budynek, utworzono plac zabaw oraz urządzono otaczającą zieleń. Aktualnie szkoła w Lubaszowej jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół w gminie Tuchów. Nowoczesna pracownia komputerowa, rzutniki multimedialne w trzech salach, interaktywna tablica – to tylko kilka przykładów. 4. września 2010 r. szkoła przyjęła zaszczytne imię Batalionu AK „Barbara”.

Nowy wóz bojowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej
W 2009 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaszowej wzbogaciła się o nowy samochód bojowy. Dnia 22 stycznia 2009r. zakupiono wóz strażacki marki DAF 1300 Turbo. Fundusze na ten cel pozyskano z gminy Tuchów oraz z OSP w Lubaszowej.

Modernizacja drogi powiatowej
Od maja 2010 r. trwały prace przy drodze powiatowej 1387K Lubaszowa – Siepietnica. Modernizacją objęty został odcinek drogi do granicy miejscowości Olszyny. Wybudowana została kanalizacja deszczowa, krawężniki, parking przy kościele, przystanek autobusowy, nowe przepusty pod drogą oraz utwardzone zostały pobocza. Powódź w czerwcu 2010 r. powiększyła zakres prac, gdyż uszkodzony został korpus drogi w Jodłówce Tuchowskiej.

Modernizacja linii kolejowej i przejazdu kolejowego w Lubaszowej
W sierpniu 2011 r. trwała modernizacja linii kolejowej Tarnów – Leluchów. W Lubaszowej został zmodernizowany przejazd kolejowy – jego obsługa odbywa się automatycznie.

Adaptacja budynku „nowej szkoły” na cele mieszkaniowe – socjalne wraz z częścią biurową

W 2011 r. gmina Tuchów pozyskała dotację w wysokości 1 123 633 PLN w ramach rządowego „Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat” na budowę budynku wielorodzinnego w Lubaszowej przeznaczonego na mieszkania komunalne z częścią biurową. Dotacja przeznaczona została na budowę mieszkań komunalnych w budynku „nowej szkoły”, który przez wiele lat stał w stanie „surowym”. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2011 r., a zakończy w lipcu 2013 r. W wyniku realizacji zadania powstanie 20 lokali komunalnych oraz część biurowa o łącznej powierzchni 1650 m2.

Budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Lubaszowej

W maju 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację kontraktu IV – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchów” oraz V – „Budowę kanalizacji sanitarnej gminie Tuchów”. Do dzisiaj udało się wybudować sieć kanalizacyjną prawie w całej miejscowości. Trwają również prace przy modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubaszowej (modernizacja systemu oczyszczania i uzdatniania wody, przebudowa budynków i ich modernizacja). W zakres projektu wchodzi również modernizacja ujęcia wody na rzece Białej oraz umocnienie wałów przeciwpowodziowych wokół stacji uzdatniania wody.
W 2012 r. wniosek gminy Tuchów złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów: Buchcice, Łowczów, Siedliska i Lubaszowa” został oceniony pozytwnie. Dotacja tego zadania wyniosła 1 674 585 zł. Całkowite koszty realizacji tego zadania wynoszą ponad 2,5 mln zł. Za tą kwotę dokończona została budowa sieci wodociągowej m.in. w Lubaszowej. Według danych statystycznych, wskaźnik zwodociągowania gminy Tuchów w 2009 roku wynosił 76,18%. Na 17791 mieszkańców z sieci wodociągowej korzysta 13553.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej oraz wiat przystankowych
Kilka tygodni temu zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej. W I etapie chodnik został wybudowany na odcinku od kościoła do skrzyżowania z drogą na „Zabiele”. Dzisiaj chodnikiem można dojść do zakrętu przy domu p. Mroza. W ostatnich dniach zamontowane zostały również wiaty na przystankach autobusowych – sklep i leśniczówka.

Wszystkie te inwestycje połączone z projektami edukacyjnymi w szkole podstawowej, sprzyjają rozwojowi mieszkańców miejscowości. Oczywiście potrzeb jest bardzo dużo i chyba nigdy w 100% nie uda się ich zaspokoić, jednak dotychczasowe działania dają dobre prognozy na przyszłość.


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie