Historyczny „stary” budynek szkoły


W najbliższym czasie budynek „starej” szkoły w Lubaszowej zostanie rozebrany. Miejsce po nim zostanie zagospodarowane na przestrzeń „zieloną”: powstaną miejsca do zabaw, nowe ciągi komunikacyjne oraz zostaną posadzone nowe krzewy.
Budynek „starej” szkoły był dla wielu pokoleń mieszkańców Lubaszowej miejscem, do którego wracali z sentymentem. Wielu mieszkańców przeżywało tam swoje pierwsze lata edukacji. Młodsze pokolenie może wspominać niezapomniane dyskoteki w „dużej” sali. Przez wiele lat funkcjonowała też w tym budynku biblioteka.
Zachęcamy do przeczytania historii budynku.

Budowę „starego” budynku szkolnego rozpoczęto w 1913 roku na parceli przekazanej przez Panią Jantoń. W chwili wybuchu I wojny światowej wybudowane były ściany bez stropu i dachu. W czasie wojny żołnierze rozebrali część murów na budowę palenisk w bunkrach. Po zakończeniu wojny przystąpiono do dalszej budowy. Kamień na fundamenty pozyskiwano za skały należącej do p.Zbyluta. Cegłę zakupiono w cegielni polowej w Jodłówce Tuchowskiej. Drzewo zebrano bezpłatnie od właścicieli lasów. Organizatorem budowy był Pan Ogiela Józef.

Wykonawcą był mistrz budowlany p. Mróz z Burzyna. Budynek typowego planu dla szkoły pierwszego stopnia o jednym nauczycielu posiadał dużą salę z korytarzem. Drugą część stanowiło mieszkanie nauczyciela. Budowa przeprowadzona była czynem społecznym i przy pomocy funduszy z towarzystwa popierania budowy publicznych powszechnych. Budynek wykończono na tyle, aby można było rozpocząć naukę już w 1921 roku. Pismem z dnia 5 grudnia 1921 roku Rada Szkolna Powiatowa mianuje nauczycielem p. Jana Mazura. Datę tę można uznać za początek działalności szkoły. Nie był to początek normalnej nauki, ale początek jej organizacji. Pierwszym nauczycielem religii był ks.Władysław Kapłański z parafii Św. Jakuba w Tuchowie.

W pierwszym roku szkolnym według wykazu przesłanego 2 czerwca 1922 roku do Rady Szkolnej Powiatowej uczyło się w szkole 36 chłopców i 32 dziewcząt. Dnia 1 lutego 1924 roku Rada Szkolna Powiatowa przydzieliła drugą nauczycielkę w osobie Pani Sworzeń, która pracowała tu przez 2 lata. Później na jej miejsce przyszła p. Maria Stec pracująca tu do 1932 roku. O okresie międzywojennym szkoła liczyła 7 klas łączonych w oddziałach I, II, III. Z dniem 30 września 1937 roku odszedł z tutejszej szkoły p. Jan Mazur do Czchowa a na jego miejsce przeszedł Eugeniusz Pyciński, który pracował sam od maja 1945 roku w czasie okupacji mieszkał u państwa Ciechów. W jednym pokoju szkolnym była zlewnia mleka dostarczanego obowiązkowo przez rolników w ramach kontyngentu. Od września 1945 roku, do 31 sierpnia 1949 roku pracowały w tutejszej szkle dwie panie: Józefa Jaworska – Klimek i Maria Szewczyk.

Na skutej reorganizacji szkolnictwa obniżono stopień organizacji szkoły do 5 klas. Klasę VI i VII młodzież kończyła w Tuchowie, Jodłówce, Burzynie lub Siedliskach. Od pierwszego września 1949 roku szkołę przejęło małżeństwo Roman i Adela Czechowie. Roman Czech był inicjatorem budowy przestanku PKP w Lubaszowej. Jego staraniem powstał przystanek, a później peron i budynek poczekalni. Pan Czech zmarł nagle 11 stycznia 1957 roku. Jego żona Adela przeszła najpierw na dłuższe zwolnienie lekarskie, a później na rentę. Stanowisko kierownika szkoły objął przeniesiony z Jodłówki Tuchowskiej p. Edward Mikos z dniem 1 lutego 1957 roku. Na rok szkolny 1957/58 zatrzymał uczniów klasy V do pełnego ukończenia szkoły w miejscu. Tym sposobem szkoła stała się pełną siedmioklasową o 4 nauczycielach. Wynajęto zastępcze klasy u p.Zofii Brzegowskiej w odległości 100 m od szkoły. Łącznie szkoła posiadała 4 pomieszczenia do nauki. Na jednego nauczyciela przypadało 39 godzin tygodniowo. Każda klasa uczyła się oddzielnie. W latach 1957/61 wykonano kapitalny remont mieszkania służbowego, studnię , doprowadzono do szkoły energię elektryczną i przy okazji do 17 gospodarstw we wsi od strony Siedlisk. W tych latach władze polityczne wywierały nacisk na usunięcie religii ze szkół. Wreszcie specjalnym rozporządzeniem usunięto ze szkół religię i krzyże. W celu usunięcia krzyży, które najdłużej wisiały w Jodłówce Tuchowskiej i Lubaszowej użyto oddziału milicji w liczbie około 40 osób. Wydarzenia te miały miejsce w 1958 roku.

W latach 1959/60 prowadzono przy szkole kursy dla dorosłych zakresie uzupełnienia szkoły podstawowej.

Autorem historii budynku szkoły jest Edward Mikos

Dzisiaj, kiedy niebawem budynek „starej” szkoły zniknie z życia społeczności lokalnej, uczniowie najmłodszych klas (0 i 1) z wielką ochotą pozowali do zdjęć przed historycznym budynkiem. Najmłodsi nie mieli okazji uczyć się w salach „przesiąkniętych” prawie 100-letnią historią, dlatego tym chętniej wzięli udział w sesji zdjęciowej – kliknij, aby obejrzeć fotogalerię

Zachęcamy również do obejrzenia archiwalnych zdjęć z lat 60-tych ubiegłego wieku. Są na nich ówcześni uczniowie SP w Lubaszowej – kliknij, aby obejrzeć fotogalerię


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie