Uwaga! Nieprzejezdna droga!

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w dniach od 20 września 2010r. do 25 września 2010r. na drodze powiatowej nr 1387 K Siepietnica – Lubaszowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 977 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1388 K Jodłówka Tuchowska – Rzepiennik Strzyżewski będzie układana nowa nawierzchnia na całej szerokości jezdni i związku z tym droga na czas wykonania nawierzchni jezdni będzie nieprzejezdna.

Prosimy o zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie oraz sygnały podawane przez osoby kierujące ruchem.


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie