Plan Odnowy Miejscowości Lubaszowa

Plan Odnowy Miejscowości Lubaszowa na lata 2010-2016 określa działania natury społecznej, gospodarczej i przestrzennej, zmierzające do aktywizacji obszarów wiejskich na terenie gminy Tuchów. Cele i zadania zawarte w dokumencie wpisują się w założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” – Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” (Kod Działania 313, 322, 323). Ponadto Plan ten realizuje kryteria dostępu zawarte w Osi 4 – Leader, Działanie to realizuje kryteria dostępu zawarte w Osi 4 – Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi, bowiem projekty realizowane w ramach tej Osi muszą spełniać wymogi zawarte w Osi 3 – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.

Kliknij, aby pobrać Plan Odnowy Miejscowości Lubaszowa
(*.pdf – 1,8MB)


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie