Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaszowej powstała w 1957 r. Założycielem był Jan Nalepka, który pracował w ochronie przeciwpożarowej w Hucie Szkła „Laura” w Tarnowie. Z racji pełnionej funkcji strażaka miał kontakt z Powiatową Komendą Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie. Przypuszczalnie tam został zachęcony do założenia jednostki w Lubaszowej.
Początki były bardzo trudne głównie z braku pomieszczenia na prymitywny zresztą sprzęt. Od Anny Sajdak strażacy otrzymali nieodpłatnie parcelę o powierzchni 1,5 ara pod budowę pierwszej remizy. Od właścicieli lasów dostali, również nieodpłatnie, drzewo i wybudowali drewniany budynek zastępczy, gdzie mogli pomieścić ręczną pompę, którą otrzymali na początku. W pierwszych latach straż działała bez dotacji gminnej. Dochody czerpali strażacy z organizowania imprez, przede wszystkim zabaw. W tym celu obok remizy wybudowali altanę, która temu celowi służyła.
osp lubaszowa remizaW 1977 r. strażacy podjęli decyzję zbudowania strażnicy odpowiadającej współczesnym wymogom. Zakupili 4-arową działkę u Michała Sajdaka. Miała ona znaczny spadek i przygotowanie jej pod budowę wymagało usunięcia dużej ilości ziemi. Postanowiono budować według typowego planu. Jednakże po wybudowaniu w czynie społecznym fundamentów okazało się, że nie pasują do żadnego typowego planu. Z konieczności powstał budynek o indywidualnej architekturze i konstrukcji wewnętrznej autorstwa Juliana Kiełbasy.
W Urzędzie Gminy inwestycja figurowała jako remont kapitalny starej remizy, a budowana była nowa, nawet na innym placu. W innym przypadku nie doszłaby do skutku. Taką ryzykowną decyzję podjął ówczesny naczelnik gminy Czesław Dudek. Aktywność strażaków, pomoc mieszkańców wsi i Urzędu Gminy spowodowały, iż budowa przebiegała sprawnie i 18.07.1979 r. Dom Strażaka w Lubaszowej został oddany do użytku. W nagrodę strażacy otrzymali samochód „Żuk”, przystosowany do potrzeb straży.
Po oddaniu do użytku budynek został zagospodarowany. Przedsiębiorstwo Książka, Prasa „Ruch” uruchomiło na własny koszt Klub „Ruchu”.
Obecnie z budynku korzysta poza strażą szkoła. Tu odbywają się lekcje wychowania fizycznego i organizowane są ważniejsze imprezy. Ponadto sala widowiskowa wykorzystywana jest na zebrania wiejskie, wybory, zabawy publiczne, a nawet na uroczystości weselne. Tu i w sąsiednim pawilonie w czerwcu 1980r. odbyły się gminne uroczystości Święta Ludowego, w których wzięło udział ok. 2 tyś. osób. W 1981 r. odbył się pierwszy gminny zjazd „Solidarności” Rolników Indywidualnych.

Materiał pochodzi z książki pt. „Lubaszowa – Zarys dziejów wsi i szkoły” autorstwa Edwarda Mikosa. Kopiowanie zabronione

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie