Nowy system gospodarowania odpadami

Już od 1 lipca zmieni się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym na stronie internetowej tuchow.pl została utworzona specjalna podstrona na temat nowego systemu gospodarowania opadami.

W najbliższych dniach do każdego gospodarstwa domowego trafią worki na śmieci wraz ulotkami, które wyjaśnią w jaki sposób dokonywać segregacji odpadów.
Przypominamy, że od 3 grudnia w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, przy ul. Jana Pawła II 4 (na parterze pok. nr 1), uruchomione zostało biuro ds. obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy mogą zasięgnąć w biurze informacji na temat zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz pobrać, wypełnić i złożyć obowiązkową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Kliknij, aby przejść do strony, na której można znaleźć niezbędne informacje i dokumenty.

Poniżej zamieszczamy również harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miejscowości Lubaszowa.


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie