Melaniusz dla śp. Kazimierza Łątki

W sobotę, 29 stycznia br. w kościele św. Gerarda w Lubaszowej odbyła się msza św. żałobna za duszę śp. Kazimierza Łątki – społecznika, aktywnego działacza samorządowego, wieloletniego Radnego Rady Miejskiej w Tuchowie, który przez kilkadziesiąt lat bezinteresownie pracował na rzecz naszego lokalnego środowiska.

Kapituła wyróżnienia MELANIUSZ, na początku stycznia br. przyznała statuetkę Kazimierzowi Łątce. Niestety sześć dni przed uroczystością wręczenia, Kazimierz Łątka po ciężkiej chorobie zmarł. Dnia 1 lutego br. podczas uroczystej gali, statuetkę Melaniusza odebrała córka Pana Kazimierza, Beata Łątka.

Wyróżnienie nadawane jest osobom, które w społeczności gminnej, poprzez swoją działalność gospodarczą, społeczną, samorządową, oświatową, wychowawczą, sportową, charytatywną, kulturalną i promocyjną, szczególnie zasłużyli się dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

KAZIMIERZ ŁĄTKA
(zmarł 26.01.2011 r.)
Za godną naśladowania postawę społecznika, aktywną działalność samorządową oraz bezinteresowną pracę na rzecz lokalnego środowiska.

Mieszkaniec Lubaszowej. Radny Rady Miejskiej w Tuchowie pięciu kadencji (1990 – 2010), wybierany znaczną większością głosów. W Radzie był członkiem kilku komisji a ostatnio przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Należał do najbardziej aktywnych radnych, o czym świadczyć może chociażby jego 100 % frekwencja na wszystkich posiedzeniach plenarnych i komisji w całej kadencji. Cierpliwy i konsekwentny w działaniu i – co ważne – skuteczny. Swoją działalność w Radzie traktował jako służbę ludziom.
Jako radny miał na uwadze, całą gminę, ale najbliższa była mu rodzinna Lubaszowa, która wiele mu zawdzięcza. Miał zdolność przekonywania i mobilizowania ludzi do społecznej działalności. Był członkiem rady sołeckiej. Pomagał mieszkańcom wsi, którzy zwracali się do niego w różnych sprawach. Włożył wiele starań w pozyskiwanie funduszy na nowe odcinki dróg, telefonizację, gazyfikację, budowę wodociągów. Sam często nie tylko prace nadzorował, ale także w nich uczestniczył. Członek OSP w Lubaszowej, pełniący odpowiedzialne funkcje w zarządzie jednostki. W wyniku jego starania otrzymała ona samochód gaśniczy. Był współorganizatorem obchodów jej 50-lecia. Szczególny nacisk kładł na propagowanie wiedzy pożarniczej, zwłaszcza wśród młodzieży, organizując liczne konkursy i zawody. Z jego inicjatywy powstała żeńska drużyna młodzieżowa. Od 2006 r. pełni funkcję wiceprezesa Gminnego Zarządu OSP w Tuchowie, podejmując wiele starań w celu rozwoju bazy i infrastruktury straży pożarnych. Zaangażowany w remont i rozbudowę szkoły w Lubaszowej; wynikiem jego starań jest sala do gimnastyki korekcyjnej. Pomagał także sportowcom w swojej wsi, podejmował starania o modernizację boiska sportowego i remont budynku szatni dla sportowców.
Jego hasło wyborcze: „tyle jestem wart, ile mogę zrobić dla innych” nie było pustym sloganem, w pełni je realizował, a przełożyło się ono na powstanie tego, co służy ludziom dziś i będzie służyło w przyszłości.


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie