Historia sportu w Lubaszowej

Początek działalności sportowej młodzieży związany jest ze szkołą podstawową. Lekcje wychowania fizycznego zawierają, oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych, elementy gier sportowych. Szkoła w Lubaszowej nigdy nie miała dobrych warunków do zajęć wychowania fizycznego i nie zawsze prowadzili je specjaliści. O umiejętnościach i pracy nauczycieli świadczą dobre wyniki sportowe uczniów na szczeblu gminy. Najlepsi uczniowie, biorący udział w zawodach gminnych, zasilają później szeregi wiejskiego zespołu sportowego.

Pierwszy zespół sportowy w Lubaszowej powstał na początku lat 70. Był to Ludowy Zespół Sportowy z jedną sekcją – piłki nożnej. Jego założycielami byli: Mieczysław Lisak i Kazimierz Łątka. Pierwszą drużynę piłkarzy stanowili: Jerzy Morąg, Ireneusz Wiśniowski, Jacek Wiśniewski, Mirosław Wiśniewski, Andrzej Gierałt, Marian Gierałt, Wacław Gierałt, Piotr Nosal, Jacek Nosal, Andrzej Lisak, Kazimierz Nalepka, Kazimierz Derus, Józef Szczepański, Lesław Mikos, Jan Dusza, Tadeusz Krogulski (junior), Czesław Krogulski (dwaj ostatni z Mesznej Opackiej).
Nie było wówczas we wsi boiska sportowego, drużyna – pod kierownictwem trenera Mieczysława Lisaka – ćwiczyła na boisku szkolnym. Po długich staraniach udało się uzyskać w 1989 r. teren na boisko sportowe; przekazał go PGR w Siedliskach. Boisko, które tu powstało, ma pełny wymiar i nadaje się do rozgrywek okręgowych.

Należy również wspomnieć, że dzięki inicjatywie społecznej – reaktywacji drużyny piłkarskiej w 1991 roku – można dziś grać na dobrej klasy boisku sportowym. W czynie społecznym doprowadzono obiekt i część jego zaplecza do możliwości rozgrywek spotkań w rundzie jesiennej w tymże roku. Ludzie,którzy przyczynili się aktywnie do tego to: Stanisław Witkowski, Jan Łempa, Kazimierz Łątka, Włodzimierz Chrzanowski, Mieczysław Lisak i nieżyjący już Tadeusz Damian i Franciszek Nalepka. Trzon reaktywowanej drużyny stanowili: bramkarz Grzegorz Mielnik, obrońcy: Piotr Kwaśny, Bolesław Czop, Jerzy Wojtanowski, Andrzej Lisak, pomocnicy: Adam Damian, Zbigniew Łempa, Wojciech Pacana, napastnicy: Szymon Witkowski, Marek Podraza, Janusz Damian, rezerwa: Jarek Łątka, Mirosław Nosal, Mirosław Baran, Mirek Nalepka.

W 1995 r. LZS przekształcił się w Ludowy Klub Sportowy „Biała” w Lubaszowej i pod taka nazwą został zarejestrowany w sądzie. Grupę założycielską stanowili: Mieczysław Lisak, Kazimierz Łątka i Włodzimierz Chrzanowski.
Najpierw drużyna grała w grupie „C”, następnie w grupie „B” i awansowała do grupy „A”, w której utrzymała się przez dwa sezony. Obecnie gra w grupie „B”. Jej trenerami byli kolejno: Mieczysław Lisak, Jerzy Płachno, Zbigniew Grzebień, Mirosław Wiśniewski, a obecnie Witold Sterkowiec.

Po oddaniu do użytku strażnicy w Lubaszowej w sali widowiskowej powstały warunki do uprawiania tenisa stołowego. Powstała drużyna, grająca w latach 1994 – 1997 w klasie okręgowej, a najlepsi jej zawodnicy grali w III, a nawet II lidze. W skład drużyny wchodzili: Janusz Damian, Mirosław Nosal, Grzegorz Michnik, Jarosław Łątka, Jan Pyjor, Andrzej Lisak, Grzegorz Bałut. Janusz Damian został instruktorem tenisa stołowego w byłym województwie tarnowskim. Uczestniczył – jako zawodnik – w mistrzostwach Polski. W 1998 r. z braku funduszy zespół przestał istnieć.

Materiał pochodzi z książki pt. „Lubaszowa – Zarys dziejów wsi i szkoły” autorstwa Edwarda Mikosa oraz z informacji byłych członków drużyny. Kopiowanie zabronione

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie