Jubileusz 60-lecia OSP w Lubaszowej

W niedzielę 16 lipca 2017 r. w Lubaszowej odbył się jubileusz 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele parafialnym p.w. św. Gerarda Majelli.


Kliknij, aby obejrzeć fotorelację. fot. Łukasz Cudek

Mszę św. celebrował o. Sylwester Cabała i o. Witold Baran, który wygłosił okolicznościowe kazanie dla strażaków i o strażakach. O tym jaką ważną i niebezpieczną wykonują pracę podczas akcji ratowniczych, niosąc pomoc innym często narażając własne życie i zdrowie. Zapewnił również, że na strażaków z Lubaszowej zawsze można liczyć. W mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Tuchów oraz Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk pod dyrekcją Bogdana Stefana.

Następnie odbył się przemarsz pocztów, strażaków oraz zaproszonych gości na plac przy Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara”, gdzie odbyły się dalsze obchody 60-lecia jednostki. Przemarsz prowadziła Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk. Na trybunie honorowej zasiedli: wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, radny powiatu tarnowskiego Bogdan Płachno, zastępca komendanta miejskiego PSP w Tarnowie mł. bryg. Piotr Wójcik, zastępca burmistrza Tuchowa i jednocześnie wiceprezes Zarządu Gminnego OSP w Tuchowie Kazimierz Kurczab, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona oraz jego zastępca Jerzy Odroniec, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Tuchowie Mieczysław Kras, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubaszowej Barbara Dusza, ojcowie redemptoryści o. Sylwester Cabała i o. Witold Baran oraz radni Radny Miejskiej w Tuchowie. Swą obecnością zaszczycił nas również major Wojska Polskiego w stanie spoczynku Zbigniew Orzechowski oraz sołtys naszej wioski Kazimierz Baran.

Na wstępie dowódca uroczystości naczelnik OSP w Lubaszowej druh Andrzej Lisak złożył meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystego apelu. Meldunek przyjął i przeglądu pododdziałów przy akompaniamencie „Marszu generalskiego” dokonał zastępca komendanta miejskiego PSP w Tarnowie mł. bryg. Piotr Wójcik. Następnie podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn państwowy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Lubaszowej druh Jarosław Łątka powitał wszystkich obecnych na uroczystości i przedstawił krótki rys historyczny jednostki, od założenia w 1957 r. do dzisiaj. Zasłużonym dla pożarnictwa wręczono odznaczenia związkowe. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Lisak, Jarosław Łątka, Piotr Skrobot. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Piotr Łempa i Dariusz Szczepański. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh Krzysztof Czuba. Odznaką Wzorowy Strażak wyróżnieni zostali druhowie: Krzysztof Talarczyk, Marcin Łątka, Czesław Socha, Łukasz Polak, Mariusz Polak, Konrad Mikos. Złotą Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymała Nicoletta Lisak, srebrną: Paulina Łątka, Magdalena Dydyk, Agnieszka Rzepka, Patrycja Zając, Krystian Cieśla, Adrian Reczkowski i Dawid Hudyka. Brązowa odznaka trafiła do Adriana Lisaka i Bartłomieja Forysia.

Odznaczenie na wysługę 60 lat w straży otrzymał Michał Baran.

Odznaczenia wręczyli: wicemarszałek Stanisław Sorys, brygadier Piotr Wójcik, druhowie: Mieczysław Kras i Kazimierz Kurczab. Następnie głos zabrali goście honorowi, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu obchodów jubileuszu 60-lecia. Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk odegrała hymn strażacki „Rycerze Floriana”. Defiladą pododdziałów w rytm marsza zakończono oficjalną część jubileuszu i przemaszerowano do budynku OSP w Lubaszowej. Tam nastąpiło wbijanie gwoździ do tablicy pamiątkowej i dokonanie wpisów do księgi pamiątkowej.

Gratulujemy strażakom z Lubaszowej jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów w statutowej działalności jednostki.


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie