Historia

Historia Lubaszowej
Wioska Lubaszowa należy do najstarszych osad Małopolski. Ślady osadnictwa na tutejszym terenie odkrywają archeologowie od czasów epoki kamiennej, poprzez okres rzymski i wczesnośredniowieczny.

Za Bolesława Chrobrego powstała w Lubaszowej „stróżka” czyli gródek, strzegący handlowego szlaku węgierskiego prowadzącego przez Biecz do Bardiejowa. Dziś pozostała po nim jedynie legenda topograficzna. Wzgórze, na którym stał ogródek do dziś nosi nazwę „Zamek”, a część jego podnóża „Podwale”.

Pierwsza historyczna wzmianka o Lubaszowej pochodzi z tzw. „Dokumentu Idziego” z 1105 r. W dokumencie tym wioska nosi nazwę „Lube” i jest już wsią. Jest to nazwa osobowa, pochodząca od nazwiska pierwotnego założyciela wsi z rodu „Luba”, który w XI w. liczył 64 gniazd rodowych. Nazwa „Lube” utrzymała się do XV wieku. Jan Długosz w 1470 r. nazywa ją „Lubo” albo Lubaszowa.

W 1105 r. Judyta, wdowa po Władysławie Hermanie, podarowała Benedyktynom Tynieckim wioski należące do jej wiana: Tuchów, Meszną Opacką i Lubaszową.
Odtąd przez 7 wieków Lubaszowa pozostawała pod rządami Benedyktynów Tynieckich, którzy w Tuchowie mieli swoją rezydencję. Z ich ramienia administratorami wsi byli zmieniający się dzierżawcy.

W 1340 r. Lubaszowa wraz z Tuchowem otrzymała korzystniejsze prawa magdeburskie. Wsią zarządzał sołtys posiadający szerokie uprawnienia administracyjne i gospodarcze. W 1657 r. wioska została obrabowana i zniszczona najazdem Rakoczego z Węgier, a następnie przez Szwedów.

Czteroletnia wojna konfederatów barskich doprowadziła wioskę do ruiny gospodarczej. Od 1772 r. I rozbioru Polski przez 146 lat wioska była pod rządami Austrii uczestnicząc w osławionej „biedzie galicyjskiej”. Lata okupacji przyniosły dalsze wyniszczenia gospodarcze wsi.

Obecnie administracyjnie miejscowość Lubaszowa wchodzi w skład gminy Tuchów powiatu tarnowskiego. Jej powierzchnia wynosi 344 km2.

Lubaszowa graniczy:
– od północy z Dąbrówką Tuchowską
– od wschodu z Burzynem
– od południa z Jodłówką Tuchowską
– od zachodu z Siedliskami

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie