Duże inwestycje w spółce Dorzecze Białej

Trwają bardzo intensywne pracy przy modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubaszowej oraz oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Wszystko za unijne pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przypomnijmy, że na ten cel Spółka Komunalna Dorzecze Białej pozyskała ponad 95 mln zł.

W ramach modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Lubaszowej, wykonane zostaną pracę hydrologiczne związane z uregulowaniem rzeki poprzez wymianę zabezpieczenia wałów z płyt drogowych (betonowych) na kosze siatkowo–kamienne na odcinku 15m. Aby zabezpieczyć stacje przed ewentualnym zalaniem wał zabezpieczający ujęcie wody zostanie podwyższony oraz wzmocniony od strony rzeki.
Pompownia wody surowej i awaryjna przechodzi gruntowny remont. Po wyczyszczeniu zbiorników wykonawca przystąpił do prac murarskich i tynkarskich. Zdemontowano starą stolarkę okienną, a w jej miejsce zamontowana zostania stolarka aluminiowa, która wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych znacząco obniży koszty ogrzewania. Z dachu zostaje usunięta izolacja przeciwwodna, którą w latach 70. stanowiła jedynie warstwa papy. W jej miejsce zostaną zamontowane płyty styropianowe o grubości 10 cm pokryte podwójną warstwą papy termozgrzewalnej.
Na obiekcie w części technologicznej wykonano rozbiórkę dwóch filtrów piaskowych. Rozebrano także strop, a powstałe pomieszczenie posłuży do zamontowania dwóch separatorów lamella. Wykonana zostanie także izolacja przeciwwilgociowa oraz nowe posadzki z płytek gresowych i ceramicznych.
W tym tygodniu organizowane były roboty związane z wymianą dachu na nowy, zaprojektowany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Odpowiednio dobrana grubość płyt warstwowych spowoduje znaczące obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń – zarówno w części administracyjnej, jak i technologicznej (produkcyjnej).
Nowy odmulnik został zaprojektowany na docelową wydajność stacji 5760 m3/d w miejscu jednego z dwóch istniejących odmulników wód popłucznych.
Z budynku stacji w kierunku modernizowanych zbiorników magazynowych ułożono rurociąg zasilający, którym transportowana będzie woda uzdatniona z filtrów węglowych.
W budynku w części administracyjnej rozpoczęto prace wyburzeniowe ścian działowych, a w pomieszczeniach piwnic zamontowano z konstrukcji stalowej wzmocnienia stropów.
Z uwagi na prowadzenie prac na pracującej stacji wykonawca zamontował system CCTV, który umożliwia w sposób ciągły monitorowanie terenu stacji.

Drugim bardzo ważnym zadaniem do zrealizowania jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Wykonawca inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 30 lipca 2012 roku rozpoczął prace budowlane na terenie oczyszczalni ścieków. Prace budowlane są prowadzone równocześnie na kilku obiektach oczyszczalni ścieków. Obecnie są to prace związane z odbudową komór rewizyjnych. Kanał zrzutu awaryjnego został oczyszczony z namułów po powodzi w 2010 roku oraz wykonano umocnienie brzegowe wylotu – prowadzone są prace naprawcze wewnątrz kanału oraz studni rewizyjnych. Zostały wykonane żelbetowe dna osadników wtórnych oraz dwie części żelbetowej ściany. Prowadzone są także prace zbrojarskie ścian oraz montaż szalunków. Wykonywane jest uzbrojenie dnia i ścian reaktorów biologicznych oraz trwają prace ziemne związane z przygotowaniem nasypu pod posadowienie suszarni solarnej. Wykonane już zostały sieci międzyobiektowe, wpięto stację odwadniania osadu i budynek socjalno-biurowy.

Termin zakończenia prac modernizacyjnych to listopad 2013 roku.

Fotografie z modernizacji SUW w Lubaszowej.
Fotografie z modernizacji oczyszczalni ścieków w Tuchowie.


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie