Bezpłatna nauka języka angielskiego lub niemieckiego!

Projekt „Otwarty na świat-kursy języków obcych” jest skierowany do osób w wieku od 25 do 64 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, które są z własnej inicjatywy zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji językowych. Osoby te uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. małopolskiego.

Szkolenia, w ramach projektu są całkowicie bezpłatne tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się 26 maja o godz. 18.00
Lubaszowa 7, 33-172 Lubaszowa (Remiza OSP Lubaszowa)

Kontakt:
Biuro Projektu: Tel. 14 623 07 00
Punkt Rekrutacyjny: Tel. 14 627 22 82


Skomentuj

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie