NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE KOLĘDY

BÓG SIĘ RODZI

Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony!
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny, Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz niebo nad ziemiany
Bóg porzucił szczęście swoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał niemało,
Żeśmy byli winni sami
A słowo …

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano,
Cóż jest, czym był otoczony ?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami
A Słowo…

Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo…

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo…

CICHA NOC

Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem

Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskich głosem pieśni
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud

Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win
Odkupienie win

Cicha noc, święta noc
Jaki w tobie dzisiaj cud
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud
Błogosławi lud

DZISIAJ W BETLEJEM

Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem Wesoła nowina,
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef Święty i Józef Święty Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi…

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi…

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie, od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi…

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla nad królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi…

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Gloria…

O niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy.
Gloria…

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski.
Gloria…

GDY ŚLICZNA PANNA

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
Lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wielkiej sercu memu.
Lili lili laj, wielki Królewicu,
Lili lili laj, niebieski Dziedzicu.

Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.
Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku,
Lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.
Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku,
Lili lili laj, miluchny robaczku.

Śpijże już wdzięcznie, moja perło droga,
Niech Ci snu nie rwie, żadna przykra trwoga.
Lili lili laj, mój śliczny rubinie,
Lili lili laj, póki sen nie minie.

JEZUS MALUSIEŃKI

Jezus malusieńki
Leży nagusieńki,
Płacze z zimna, nie dała Mu
Matula sukienki.

Bo uboga była,
Rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię uwinąwszy,
Siankiem Je okryła.

Nie ma kolebeczki,
Ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła
Siana pod główeczki.

Gdy Dziecina kwili,
Matusieńka lili,
W nóżki zimno, żłóbek twardy,
Stajenka się chyli.

Matusia truchleje,
Serdeczne łzy leje
O mój synu, wola twoja
Nie moja się dzieje

Tylko nie płacz, proszę,
Bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej,
Którą w sercu noszę.

Pokłon oddawajmy,
Bogiem je wyznajmy,
To Dzieciątko ubożuchne
Ludziom ogłaszajmy.

LULAJŻE JEZUNIU

Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardzeczki.

Lulajże, Jezuniu…

Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.

Lulajże, Jezuniu…

Lulajże różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.

Lulajże, Jezuniu…

Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.

Lulajże, Jezuniu…

Matuniu kochana, już odchodzimy,
Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.

Lulajże, Jezuniu…

Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko,
Patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.

Lulajże, Jezuniu…

Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.

Lulajże, Jezuniu…

OJ MALUŚKI, MALUŚKI

Oj, Maluśki, Maluśki, Maluśki jako rękawicka,
Albo li też jakoby, kawałeczek smycka. La….

Czy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie,
Wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. La…

Tam Ci zawsze służyły, służyły prześliczne Anioły,
A tu leżysz sam jeden, sam jeden jako palec goły. La…

Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z czarnuszką i miodem,
Tu się tylko pożywisz, pożywisz samym tylko głodem. La…

Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije. La…

Tam to miałeś posłanie, posłanie i miękkie piernatki,
Tutaj na to nie stanie, nie stanie Twej kochanej Matki. La…

Tam w niebiosach wygody, wygody, a tu bieda wszędzie
Jak Ci teraz dokucza, dokucza, to i potem będzie. La…

A powiedzże, mój Panie, mój Panie, co się też to stało,
Że się Tobie na ten świat, na ten świat przychodzić zachciało. La…

Gdybym ja tam jako Ty, jako Ty tak królował sobie,
Nie chciałbym ja przenigdy, przenigdy w tym spoczywać żłobie. La…

Albo się więc, mój Panie, mój Panie, wróć do swej krainy,
Albo pozwól się zanieść, się zanieść do naszej chałpiny. La…

Cóż Ci oddam, mój Panie, mój Panie, chyba me piosneczki,
Albo li też te moje, te moje lipowe skrzypeczki. La…

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
Od patryjarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj Jezu nam zjawiony
Witaj dwakroć narodzony
Raz z ojca przed wieków wiekiem
A teraz z matki człowiekiem

Kto to słyszał takie dziwy
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy
Ty łączysz w Boskiej osobie
Dwie natury różne sobie

Tyś świat stworzył a świat Ciebie
Nie poznał mając wśród siebie
Idziesz dla jego zbawienia
On Ci odmawia schronienia

Za to u świata ubogich
Ale w oczach twoich drogich
Pastuszków, którzy czuwali
Wzywasz by Cię przywitali.

Spraw to Jezu, Boskie Dziecię,
Niech Cię kochamy nad życie,
Niech miłością odwdzięczamy
Miłość, której doznawamy.

O, szczęśliwi pastuszkowie,
Któż radość waszą wypowie,
Czego ojcowie żądali,
Wyście pierwsi oglądali.

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże
Chwała …

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała …

Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała …

Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.
Chwała …

I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.
Chwała …

Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
Chwała …

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy.
Chwała …

WITAJ JEZU UKOCHANY

Witaj Jezu ukochany,
Na zbawienie nasze dany.
Witaj małe Dzieciąteczko,
Witaj śliczne Paniąteczko.
Witaj Jezu! /x2

Witaj z dawna pożądany,
Od Proroków obiecany.
Już się wszystko to spełniło,
Co pod tajemnicą było,
Wypełniło. /x2

Ach dobroci niesłychana,
Ach miłości niewidziana,
Cóż ja widzę, o mój Boże,
Twardy żłób, to Twoje łoże.
Śliczny Jezu! /x2

Przyszli tutaj i pasterze,
Zagrają Ci dziś na lirze,
Na multankach wygrywaja
I wesoło zaśpiewają,
Kto co umie. /x2

My też milczeć nie będziemy,
Gdy do szopy Twej przyjdziemy,
Wszyscy miło zaśpiewamy,
Piękny pokłon Ci oddamy
Jako Bogu! /x2

WŚRÓD NOCNEJ CISZY

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana

Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości

Ach witaj Zbawco z dawna żądany
Tyle tysięcy lat oglądany
Na Ciebie króle prorocy
Czekali a tyś tej nocy
Nam się objawił

I my czekamy na Ciebie Pana
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
Padniemy na twarz przed tobą
Wierząc żeś jest pod osłoną
Chleba i wina

DO SZOPY HEJ PASTERZE

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud,
Syn Boży w żłobie leży,
By zbawić ludzki ród.

Śpiewajcie Aniołowie,
Pasterze grajcie Mu,
Kłaniajcie się Królowie,
Nie zbudźcie Go ze snu!

Pobiegli pastuszkowie
Ze swymi dary tam,
Oddali pokłon korny,
Bo to ich Bóg i Pan.

Śpiewajcie Aniołowie…

O Boże niepojęty,
Któż pojmie miłość Twą ?
Na sianie wśród bydlęty
Masz tron i służbę swą.

Śpiewajcie Aniołowie…

Padnijmy na kolana,
To Dziecię to nasz Bóg,
Uczcijmy niebios Pana,
Miłości złóżmy dług!

Śpiewajcie Aniołowie…

Jezuniu mój najsłodszy,
Oddaję Tobie się,
O skarbie mój najdroższy,
Racz wziąć na własność mnie.

Śpiewajcie Aniołowie…

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy wszyscy wraz,
Syn Boży w żłobie leży,
Więc śpieszcie, póki czas!

Śpiewajcie Aniołowie…

  • Najlepsza małopolska strona internetowa w kategorii SOŁECTWO
  • Szkoła Podstawowa

  • LKS Biała Lubaszowa

  • Kategorie