Moc energii pozytywnej czyli rodzinnie i towarzysko w Lubaszowej na pikniku integracyjnym

Dziewiętnastego czerwca odbyło się wielkie, świąteczne spotkanie mieszkańców Lubaszowej. Wspólna zabawa pozwoliła zacieśnić więzi społeczne, tym bardziej, że wiele osób brało udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością Władze Gminy, które miały okazję obserwować zgranie i współpracę mieszkańców.

Kliknij, aby obejrzeć fotorelację.

Na pikniku podziwialiśmy:
– Amatorski Zespół Teatralny z Lubaszowej wystawiający „Jasia i Małgosię” Jana Brzechwy,
– uczniów Szkoły Podstawowej w Lubaszowej prezentujących wiersze i piosenki,
– członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuchowa i Lubaszowej z mrożącym krew w żyłach pokazem ratowania ludzi w trudnych warunkach.
Dzieci i dorośli mogli wziąć udział w licznych zawodach i konkursach zakończonych rozdaniem medali oraz nagród, skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, loterii fantowej, gabinetu malowania twarzy na kolorowo, pomiaru ciśnienia krwi. Dzięki realizacji projektu „Moc pozytywnej energii” uczestnicy pikniku skorzystali z pysznego i urozmaiconego poczęstunku. Wielką atrakcją były potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń z Lubaszowej, które częstowały przybyłych regionalnymi przysmakami. Mamy uczniów zabłysnęły doskonałymi ciastami.
Wszystkim organizatorom i sponsorom, którzy wzięli w przygotowaniu i realizacji naszego spotkania serdecznie dziękujemy.

Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja masowego czytania

10 czerwca 2016 r. o 10.00 biblioteki ustanowiły rekord czytania książek w jednym momencie. Uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice wzięli udział w niespotykanej dotąd akcji ogólnopolskiego, masowego czytania promującej czytelnictwo i biblioteki szkolne.

Nauczyciel bibliotekarz M. Musiał

Fotorelacja

Noc Bibliotek – wielkie wydarzenie czytelnicze w małej szkółce

Wieczorem 4 czerwca 2016 r. w sobotę wokół szkoły zapanował nietypowy jak na ten dzień tygodnia i godzinę ruch. To pojawili się uczniowie i nauczyciele uczestnicy Nocy Bibliotek.
Wydarzenie owiane lekką tajemnicą cieszyło się dużym zainteresowaniem. W promieniach zachodzącego słońca, które oświetlało hol rozpoczęliśmy przygodę. Czekając na połączenie z Biblioteką Narodową przeczytaliśmy śmieszne wierszyki, a także pobawiliśmy się w kalambury.
Transmisja online rozpoczęła się warsztatami dla dzieci z Andrzejem Maleszką.
O godz. 19.30 nastąpiła oficjalna inauguracja Nocy Bibliotek 2016– II wydanie krajowe pod hasłem Wolno czytać!- na scenie w Bibliotece Narodowej i online w ponad 1000 bibliotek w całej Polsce również i w naszej. Również online wspólnie czytaliśmy z Arturem Barcisiem wiersz Danuty Wawiłow „Szybko”.
Bo wolno czytać 🙂
Dalsza część wydarzenia przebiegała według własnego programu. Dzieci sprawdzając niezawodność pracy latarek, które przyniosły ze sobą z ożywionym zainteresowaniem wsłuchały się we fragmenty „Dynastii Miziołków”. Świetną zabawę „przerwała” dostawa pizzy i ciasteczek po czym lokując się wygodnie rozpoczęliśmy oglądanie filmu A. Maleszki „Magiczne drzewo”.
Około godziny 22.40 „pokazem światełek na suficie” zakończyliśmy imprezę. Trochę senne ale zadowolone dzieci opuściły szkołę.

Nauczyciel bibliotekarz M. Musiał

Egzamin praktyczny na kartę rowerową

W dniu 19.05.2016 r. na boisku w Siedliskach odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Wzięły w nim udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach, Lubaszowej i Dąbrówce Tuchowskiej.
W trakcie pierwszego etapu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Test teoretyczny zawierał pytania z zakresu: znaków drogowych, manewrów na drodze, typowych sytuacji drogowych (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych z ruchem okrężnym).

Uczniowie którzy z pozytywnym wynikiem przebrnęli przez pierwszy etap egzaminu, musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego na specjalnie przygotowanym placu manewrowym z wyznaczoną trasą przejazdu pod okiem policjanta.

Praktyczny egzamin zaliczyli wszyscy zdający. Zdobyta przez nich karta rowerowa uprawnia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Gratulujemy i życzymy bezpiecznej i miłej jazdy na rowerach.

Uzyskane efekty:
• popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym
• poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach
• doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się rowerzystów w ruchu ulicznym i drogowym
• umożliwienie zdobycia uprawnień do samodzielnego poruszania się młodych rowerzystów po drogach publicznych
• zapobieganie wypadkowości na drogach
• poszerzanie wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Fotorelacja

Alicja Dusza: Z miłości do literatury

Alicja pasjonuje się kulturą dawną, pisze pracę magisterską na temat XVII-wiecznych epitafiów kobiet w krakowskich kościołach. Jej studia to jednocześnie jej pasja i hobby. Jest członkiem Samorządu Studenckiego Wydziału Polonistyki oraz przewodniczącą Koła Naukowego Komparatystów.

Alicja Dusza pochodzi z Lubaszowej z okolic Tarnowa. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiuje dwa kierunki. Jej pierwszym, głównym kierunkiem jest polonistyka – komparatystyka, na Wydziale Polonistyki, gdzie jest na pierwszym roku studiów magisterskich, natomiast drugim kierunkiem, który studiuje, jest kulturoznawstwo – teksty kultury, gdzie jest na drugim roku licencjatu. W poprzednich latach zrealizowała również kurs pedagogiczny dający jej uprawnienia do uczenia w szkołach podstawowych.

Kliknij, aby przeczytać cały artykuł.